icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Samen Slimmer Bouwen

Met klantwaarde op voorsprong.

Het programma

Samen Slimmer Bouwen is de naam voor het verbeterprogramma voor alle ontwikkel-, bouw- en toeleveringsbedrijven van Bouw- en Vastgoedontwikkeling (BVGO) binnen VolkerWessels. Het programma is gebaseerd op de uitgangspunten en werkwijzen van ketensamenwerking, Lean bouwen en Bouw Informatie Management (BIM). Deze drie veelgehoorde methodieken zijn onder de noemer Samen Slimmer Bouwen samengevoegd en uitgewerkt.

Wij verbeteren ons voortdurend. Dit betekent niet stil staan, maar goed luisteren naar onze klanten, onze omgeving, zelfkritisch zijn en zaken beter bekijken én beter doen.

Ketensamenwerking

Door middel van een eenduidig transparant proces initiëren, ontwikkelen, realiseren, financieren, onderhouden en beheren wij samen met ketenpartners toekomstbestendige huisvesting. Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Lean Bouwen

Met Lean Bouwen leggen wij de focus op het vergroten van de geleverde waarde voor de klant en het verkorten van de doorlooptijd van projecten of processen tot het gewenste eindresultaat. Daarbij zijn wij een lerende organisatie, met de gedrevenheid om het steeds weer beter te doen. 

BIM (Bouw Informatie Management)

BIM staat voor een werkwijze waarmee alle relevante informatie gedurende het gehele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel.
BIM is binnen Koenen Bouw dus meer dan alleen driedimensionaal modelleren.
Wij zien BIM als een integrale, vernieuwende manier van ontwikkelen en realiseren. Het eenduidig uitwisselen van informatie doen wij middels Open BIG BIM.
In de verschillende fazes van het proces werken wij met de applicaties Revit, Tekla, Solibri en Project Place om de diverse projectdata uit te wisselen.
Voordelen van BIM zijn o.a.:

  • slim en doeltreffend ontwerpen, bouwen en beheren van bouwwerken;
  • tijdsbesparing;
  • minder faalkosten;
  • beter eindresultaat.