icon-arrow-right
HomeOver onsCertificaten

Certificaten

Wij vinden kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid belangrijk. Vanzelfsprekend beschikken we over de nodige certificaten op deze terreinen.

 

ISO 9001

ISO 9001 is een set eisen voor kwaliteitszorg, opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). Een ISO 9001 certificaat geeft aan dat een bedrijf op systematische wijze werkt aan de waarborging en verbetering van de kwaliteit waarmee haar producten of diensten tot stand komen.

VCA**

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) worden in een zeer complete vragenlijst uitgewerkt. Deze lijst doet dienst als doorlichtings- en screeningssysteem voor bedrijven die werkzaamheden verrichten voor derden. De twee sterren geven aan dat het hier gaat om het algemene (hoogste) niveau van goedkeuring.

ISO 14001

ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Een milieumanagementsysteem richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via het milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in onze bedrijfsvoering.

FSC en PEFC

 

Door te kiezen voor duurzaam bosbeheer wordt grootschalige vernietiging van bossen een halt toegeroepen. Met certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos worden aangetoond. FSC en PEFC zijn wereldwijd de bekendste certificatiesystemen. FSC is de afkorting voor Forest Stewardship Council en PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification. Als organisatie zijn wij in bezit van een FSC en PEFC bedrijfscertificaat.

 

 

 

Erkend Leerbedrijf

Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector. Koenen Bouw is als erkend leerbedrijf gecertificeerd. Koenen Bouw hecht bijzonder veel waarde aan talent. De bouw heeft immers vakmensen nodig, nu en in de toekomst. Koenen Bouw ziet een leerlingbouwplaats als een plek waar mensen die een opleiding in de bouw volgen het vak in de praktijk kunnen leren.

+