icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Ambitie I 2030 Emissievrij

Koenen Bouw ontwikkelt en realiseert bouwopgaves, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, de inzet van duurzame bouwmethoden en het beperken van energiegebruik in de gebruiksfase. Wij vinden dat een duurzame bouwproject begint bij een duurzaam ontwerp en de samenwerking met bouwpartners die een gelijkwaardige visie op duurzaamheid hebben. Als onderdeel van VolkerWessels maakt Koenen Bouw momenteel de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering door. De ambitie die hieraan ten grondslag ligt is dat VolkerWessels in 2030 volledig emissievrij wil opereren. Dat vraagt om visie, expertise maar vooral om daadkracht.

VW Emissievrij 2030.jfif
VolkerWessels emissievrij 2030

Van ambitie naar daadkracht

De ambitie van VolkerWessels is om in 2030 emissievrij te zijn. Voor een groot deel kunnen we dat zelf en voor een deel hebben we ook anderen nodig. Daarom nemen we maatregelen die zijn onderverdeeld in gedeelde en eigen verantwoordelijk. Door in te zetten op slimme en gerichte maatregelen kunnen we een eigen CO2-reductie van 70% behalen. De overige 30% reductie behalen we samen met onze opdrachtgevers, regelgevers, kennisinstellingen en andere partners.

 

Speerpunten en doelstellingen

Gedeelde verantwoordelijkheid

1. Circulaire ontwerpstrategieën* I 80% van de vastgoedprojecten in eigen ontwikkeling hebben een materialenpaspoort met een score voor circulariteit

2. Duurzaam materiaalgebruik* I 70% van het aandeel gerealiseerde grondgebonden woningen in eigen ontwikkeling is een energienota-nul woning                    

3. Duurzaam materieel en logistiek I BouwHubs uitrollen in stedelijke gebieden waar we een positieve business case kunnen ontwikkelingen

 

Eigen verantwoordelijkheid

4.  CO2-emissies I 70% CO2-reductie in 2030 t.o.v. 2019

5. Afvalscheiding I >95% afvalscheiding en recycling

6. Social return* I Tenminste 1,9% van onze medewerkers had bij indiensttreding een afstand tot de arbeidsmarkt

Materialenpaspoort I behoudt van waarde

Voor alle projecten die wij ontwikkelen en/of engineeren stellen we een materialenpaspoort op. Dit paspoort bevat informatie over de kwaliteit, herkomst en locatie van materialen en producten en geeft inzicht in de materiële, circulaire en financiële (rest)waarde van een gebouw. To zover het idee. Nu de praktijk. 

Madaster
De informatie uit de verschillende materialenpastpoorten koppelen wij aan het online platform Madaster. Dit is bedoelt als platform voor registratie en monitoring. Door van alle bouwprojecten in Nederland deze gegevens te koppelen is het mogelijk om trends en analyse in kaart te brengen, maar ook door binnen toekomstige ontwerpopgaves rekening te houden met beschikbaarheid van onderdelen en grondstoffen. De toepassing van Life Cycle Analsys en Total Cost of Ownership als ontwerpuitgangspunt stimuleert deze mogelijkheden. 

Kijk op de website van Madaster voor meer informatie. 

 

Klimaatbossen

VolkerWessels maakt 500 hectare bos in Nederland klimaatbestendig. Door het nemen van slimme maatregelen legt het bos meer CO2 vast en is het bos beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.

 

Over de VolkerWessels klimaatbossen campagne
In september 2019 heeft VolkerWessels een overeenkomst gesloten met de Unie van Bosgroepen en FSC® Nederland. Met het bedrag dat VolkerWessels en haar medewerkers doneren gaat de Unie van Bosgroepen in een drietal FSC-gecertificeerde bossen verspreid over Nederland maatregelen treffen waardoor het bos meer CO2 vastlegt, de biodiversiteit toeneemt en ook de belevingswaarde van de bossen een positieve impuls krijgt. Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Bevorderingen van natuurlijke verjonging
  • Onderplanten met strooisel-verbeterende boomsoorten
  • Aanplanten van soorten die naar verwachting beter bestand zijn tegen klimaatverandering.

De drie bosgebieden waar de komende twee jaar slimme klimaatmaatregelen worden getroffen zijn Landgoed Cleefswit in Noord-Brabant, Landgoed Schaarsbergen in Gelderland en Landgoed Het Meuleman in Overijssel. Op termijn wil VolkerWessels het hout afkomstig uit deze bossen in eigen bouwprojecten toepassen.

VolkerWessels doet dit niet alleen, maar samen met haar medewerkers. Wilt u ook bijdragen aan het klimaatbestendig maken van Nederlandse bossen? Lees hier hoe u mee kunt doen.