HomeOver onsDuurzaam

CO2 reductie/prestatie

Koenen Bouw is onderdeel van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). BVGO ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

 

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We boeken vooruitgang met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van onze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Doelstellingen

De bouwsector is nog te veel afhankelijk van primaire grondstoffen. Het verduurzamen van de bouw- en vastgoedsector is daarom één van de prioriteiten van onze overheid. VolkerWessels draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie.

Doelstellingen:

 • Afvalscheidingspercentage omhoog naar;
 • 100% hoogwaardige toepassing;
 • Volledig hergebruik in hoogwaardige toepassing: 97% recycling;
 • 25% minder afvoer afval per euro omzet;
 • Reductie van inkoop grondstoffen;

      25% minder primair houtinkoop;

      25% minder primair staalinkoop;

      25% minder primair betoninkoop;

      10% minder inkoop van primaire asfaltgrondstoffen;
      100% duurzame houtinkoop.
 

Acties 2018

 • Kennis van leveranciers en andere ketenpartners betrekken in de beginfase van projecten en ontwerpen.
 • Verhogen afvalscheidingspercentage op de bouwplaats.
 • Natuurlijke omgeving - CO2 en energie.
 • De energietransitie als motor voor verduurzaming.
 • Het klimaatakkoord van Parijs en de hieruit voortkomende ambities hebben een grote impact op de manier waarop we onze gebouwde omgeving inrichten.
   

Doelstellingen voor 2020:

 • 10% CO2-reductie per euro omzet ten opzichte van 2014;
 • 5% CO2-reductie Scope 3 per m3 van betonproducten ten opzichte van 2014;
 • 5% CO2-reductie Scope 3 van asfaltproducten per ton asfalt ten opzichte van 2014;
 • Niveau 5 CO2-Prestatieladder Sector Bouw en Vastgoedontwikkeling.
Afbeelding voorzijde duurzaamheidsverslag 2017.jpg

Duurzaamheidsverslag 2017

Als onderdeel van VolkerWessels is Koenen Bouw actief betrokken bij het opstellen van het Duurzaamheidsverslag van VolkerWessels. U kunt het duurzaamheidsverslag 2017 lezen door op de link te klikken.

 

Als concern geloven we in een leefomgeving waarin levenskwaliteit centraal staat. Levenskwaliteit gaat over de mens achter onze projecten. Onze ambitie is om bij te dragen aan de gezondheid en het geluk van gebruikers en bewoners.

Onze visie

We geloven dat we hieraan als bouwer een positieve bijdrage kunnen leveren. Wij bouwen aan een betere levenskwaliteit. De leefomgeving van de toekomst is een slimme leefomgeving met sociaal en technologisch hoogstaande wijken, die meer verbinding tussen mensen mogelijk
maakt. Een omgeving waarin het draait om comfort, gezondheid en biodiversiteit. Kortom, een fijne plek om te verblijven.


Het bewust bouwen aan onze leefomgeving is noodzakelijk. Onze sector staat aan de vooravond van een ingrijpende transitie. Het steeds schaarser worden van grondstoffen, klimaatverandering maar ook groeiende zorgen over gezonder ouder worden zijn voorbeelden van uitdagingen waar onze maatschappij mee te maken heeft.

 

Als bouwconcern kunnen we een positieve bijdrage leveren door oplossingen voor deze uitdagingen te ontwikkelen, zoals circulaire woonconcepten, energieneutrale infrastructuur of het met sensoring verbeteren van luchtkwaliteit in gebouwen. Deze uitdagingen moeten we samen aangaan door vanuit dit gemeenschappelijk belang, het waarborgen van de huidige en toekomstige levenskwaliteit, te redeneren.

 

We begrijpen steeds beter wat er nodig is om een leefomgeving met hoge levenskwaliteit te realiseren en welk aandeel we hierin kunnen leveren. Voor ons betekent het onder andere dat we op een andere manier moeten ontwerpen, bouwen en beheren, waarin levenskwaliteit
de basis vormt voor alles wat we doen. Op basis van overleg vooraf met betrokken partijen en dan vooral de eindgebruiker. En door slim en zuinig te bouwen. Slim in logistiek en in gebruik van materialen.

 

Afbeelding duurzaamheidsverslag.jpg

Onze kernthema's

We weten dat we niet op alle aspecten die de kwaliteit van leven bepalen directe invloed kunnen uitoefenen. We hebben heel bewust gekozen voor drie kernthema’s waarop we wel invloed hebben. Dit zorgt voor focus in onze aanpak. We hebben deze thema’s samen met onze ondernemingen, onze stakeholders en externe experts vastgesteld:

1. Gezondheid
2. Natuurlijke omgeving
3. Werk en sociale activiteiten

 

Duurzaamheidsdoelen 2018

 • minder prints, 50% reductie van het papiergebruik t.o.v. 2017;
 • local is leading, lokale inkoop van materiaal wanneer dit kan voor gelijke of goedkopere prijzen dan als landelijke afspraken;
 • opleiden extra BREEAM expert voor verdere professionalisering van duurzaamheidsprojecten;
 • het verminderen van afvalstromen in de keten door duurzame inkoop van materiaal, en meer te prefabriceren;
 • stekkers uit het stopcontact in de vakantie;
 • led bouwlampen op de bouwplaats.
+