icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

PlusRenoveren - Eenvoudig, zorgeloos en duurzaam

Bij veel woningcorporaties staat de verduurzaming van het woningbestand hoog op de agenda. De energiekosten stijgen sneller dan de huren, er lopen afspraken met de overheid en natuurlijk speelt de verantwoordelijkheid voor het milieu een rol. Maar welke mogelijkheden zijn er om bestaande woningen efficiënt en doelmatig te verbeteren? Het antwoord van VolkerWessels is PlusRenoveren, een full-serviceconcept voor de duurzame renovatie van bestaande woningbouw speciaal gericht op corporaties.

SchilRenovatie Een van de oplossingen van PlusRenoveren

Voor PlusRenoveren is een renovatiepiramide ontwikkeld (zie ook de te downloaden brochure), om te komen tot de best passende maatregelen voor de renovatie, passend bij de ambitie van de corporatie. Binnen deze renovatiepiramide is de oplossing schilrenovatie een zeer effectieve maatregel op het niveau van ‘isoleren en gewaarborgd ventileren'. Eenvoudig gezegd wordt de woning voorzien van een nieuwe schil met een hoge isolatiewaarde. Daarmee worden Rc-waarden bereikt van minimaal 5 en oplopend tot 10.

Weinig overlast voor de bewoners

Eén van de voordelen van PlusRenoveren is de beperkte hinder voor de bewoners. Ook tijdens schilrenovatie kunnen zij tijdens de werkzaamheden gewoon in hun woning blijven. Dat is onder andere te danken aan de hoge doorloopsnelheid en het achterwege blijven van constructieve ingrepen. Na een korte voorbereiding, waarbij ook het de buitenschil wordt verwijderd, worden in één dag de oude kozijnen gesloopt en afgevoerd, en vervangen door het nieuwe, volledig geprefabriceerde gevelelement. Daarmee is de woning direct wind- en waterdicht. Een tweede dag wordt gebruikt voor het aftimmeren van de binnenschil, het herstellen van alle doorvoeren en het terugplaatsen van eigendommen van de bewoners. Het vervangen van het dak duurt gemiddeld drie dagen. Het dakbeschot kan daarbij blijven zitten en ingrepen in de woning zijn tot een minimum beperkt. Daardoor hoeft de bewoner zijn huis dus niet uit!

Architectonische vrijheid

Schilrenovatie is een zeer flexibele oplossing. De gevelelementen worden prefab aangeleverd volgens de specificaties van de opdrachtgever. Voor de buitenafwerking is nagenoeg ieder materiaal te kiezen en dus is een esthetische keuze op maat mogelijk. Bovendien is deze oplossing aan te vullen zoals een uitbouw of dakkapellen of het wijzigen van de gevelindeling. De betrokken architect kan daardoor aanzienlijk variëren en woningen die eerst eenvormig en saai waren een geheel nieuwe, eigen identiteit geven. Een verrijking van het totale woningbezit en de leefomgeving van de huurders!

Een alles omsluitende en eigentijdse jas

Na het verwijderen van de bestaande gevels worden in één handeling nieuwe, prefab gevels geplaatst. Indien een kruipruimte aanwezig is wordt de begane grondvloer van isolatie voorzien. Op die manier krijgt de woning een alles omsluitende, comfortabele en eigentijdse jas.

Uitvoeringsplanning schilrenovatie. Fullservice: ontzorgen van alle betrokkenen

PlusRenoveren wordt aangeboden als een fullservice oplossing. VolkerWessels begeleidt het complete proces, van ontwerpfase tot en met bewonerscommunicatie en nazorg. Zij weten van dag tot dag wat er gebeurt en wat er van hén verwacht wordt.

Een toekomst vol Mooie Ontwikkelingen

VolkerWessels spant zich al jaren in om betaalbare en duurzame bouwoplossingen te ontwikkelen. Na PlusWonen voor duurzame woningbouw is PlusRenoveren voor de verduurzaming van bestaande woningen een logisch vervolg. Samen kunnen we een duurzame leefomgeving realiseren, die direct aansluit op de wensen van bewoners. Een omgeving waarin het plezieriger en comfortabeler wonen is, vandaag en in de toekomst. Dat maakt PlusRenoveren tot een inspirerend concept. Een concept dat uitnodigt om samen te werken aan een toekomst vol Mooie Ontwikkelingen.


Voor meer informatie, kijk op de website van PlusRenoveren of download de brochures.