icon-arrow-right

Verbouw

In de huidige marktomstandigheden speelt het verbouwen een belangrijke rol. Koenen Bouw speelt hierbij in op de verschillende wensen van haar opdrachtgevers. Zij het door het vergroten van het woongenot bij particulieren door bijvoorbeeld een aanbouw of het plaatsen van een dakkapel. 

Uitbreidingen en vernieuwingen

Maar ook capaciteitsuitbreidingen en vernieuwingen bij bedrijven. Om u een indruk te geven van de verschillende vormen van verbouw vindt u onder het hoofdstuk referenties diverse recentelijke projecten die door Koenen Bouw zijn gerealiseerd, zowel voor de particulier als bedrijven en overheid.

+