HomeOver onsDuurzaam

Duurzaamheid

ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificaren. Een milieumanagementsysteem richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestatie op milieugebied.

 

Daarnaast hebben wij in 2016 het FSC/PEFC certificaat behaald, waarmee wij aantonen op een duurzame wijze om te gaan met het gebruik van hout binnen onze projecten.

 

Binnen VolkerWessels draagt Koenen bij aan de realisatie van de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen. De resultaten worden jaarlijks gepubliceerd in het VolkerWessels Duurzaamheidsverslag

 

 

Doelstellingen

Als onderdeel van VolkerWessels BVGO hanteert Koenen Bouw een CO2-reductiedoelstelling van 2% per gerealiseerde euro omzet in 2016 ten opzichte van het basisjaar 2014.

 

In 2015 heeft Koenen Bouw zich ingezet om de CO2-emissie te verlagen door de volgende maatregelen te treffen:

- Voor onze projecten kopen we windenergie in.

- Stimuleren van meerijden en carpoolen.

- Bouwketen isoleren en voorzien van drangers, sensoren en tijdschakelaars.

- Alle nieuwe lease-auto's hebben een label A of B

- Meer inzicht krijgen in het energieverbruik op de projecten

- Vervangen oude kopieermachines

 

 

+